ราคา

Plan

(ราคา)

ระบบขายฝาก

ระบบลูกค้าเก่า

ระบบ ซื้อ-ขาย

ระบบคลังสินค้า

ระบบจัดการ

จำนวนคอมฯ ที่ใช้งาน

*พื้นที่เก็บข้อมูล

ความเร็วในการประมวลผล

จำนวนผู้ใช้

Updates + Support

Basic A

(3,900฿/เดือน)

1 เครื่อง

2GB

5TPU

ไม่จำกัด

Basic B

(3,900฿/เดือน)

1 เครื่อง

2GB

5TPU

ไม่จำกัด

Premium

(4,900฿/เดือน)

1 เครื่อง

2GB

5TPU

ไม่จำกัด


*2 GB เก็บข้อมูลได้ 15-20 ปี (ขึ้นกับปริมาณข้อมูล)

แพ็กเกจเสริม

เพิ่มจำนวนคอมฯ

(500฿/เครื่อง/เดือน)

ใช้สูงสุด 6 เครื่อง ต่อ สาขา

อนุญาตให้ใช้ในร้านสาขาเดียวกันเท่านั้น

เพิ่มพื่นที่และความเร็ว

(1,000฿/สาขา/เดือน)

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บเป็น 25GB

เพิ่มความเร็วในการประมวลผลเป็น 10 TPU