รายละเอียดราคา

Basic A
ระบบขายฝาก
฿3900 / เดือน
 • โปรแกรมขายฝาก, โปรแกรมลูค้าเก่า, โปรแกรมระบบจัดการ
 • ความเร็ว 5 DTUs
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB (ใช้งานได้ 15-20 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
 • ใช้งาน 2 เครื่อง
 • จำนวนผู้ใช้ ไม่จำกัด
 • ไม่มีค่าแรกเข้า
 • Update ระบบฟรี
 • ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาฟรี
สั่งซื้อเลย
Basic B
ระบบซื้อขาย
฿3900 / เดือน
 • โปรแกรมซื้อขาย, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมระบบจัดการ
 • ความเร็ว 5 DTUs
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB (ใช้งานได้ 15-20 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
 • ใช้งาน 2 เครื่อง
 • จำนวนผู้ใช้ ไม่จำกัด
 • ไม่มีค่าแรกเข้า
 • Update ระบบฟรี
 • ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาฟรี
สั่งซื้อเลย
Premium
ระบบซื้อขาย + ระบบขายฝาก
฿4900 / เดือน
 • โปรแกรมขายฝาก, โปรแกรมลูค้าเก่า, โปรแกรมซื้อขาย, โปรแกรมคลังสินค้า, โปรแกรมระบบจัดการ
 • ความเร็ว 5 DTUs
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 2 GB (ใช้งานได้ 15-20 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
 • ใช้งาน 2 เครื่อง
 • จำนวนผู้ใช้ ไม่จำกัด
 • ไม่มีค่าแรกเข้า
 • Update ระบบฟรี
 • ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาฟรี
สั่งซื้อเลย
Database Package
เพิ่มพื้นที่ และ ความเร็ว
เพิ่มความเร็วเป็น 10 DTUs เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น 250 GB
1,000 บาท/เดือน
Computer Package
เพิ่มจำนวนคอมใช้งาน
เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ใช้งานต่อระบบ (มากสุด 8 เครื่องต่อระบบ)
500 บาท/เครื่อง/เดือน