ขั้นตอนสมัครใช้งานจริง

1.แจ้งความประสงค์ใช้งาน

โดยท่านสามารถแจ้งความต้องการใช้งานและแพ็กเกจที่ต้องการใช้งานมาได้ที่

Line: @goldwinsoft
โทร: 084-2176663

2.โอนเงินเข้าบัญชี

ทางเราจะทำการแจ้งยอดเงินที่ท่านต้องชำระและเลขบัญชีโดยท่านสามารถโอนเงินมาได้ที่

ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ 552-7-14256-5 นาย เทวินทร์ วงศ์วิสุทธิกุล
ธนาคารไทยพาณิชย์ 856-244240-3 นาย เทวินทร์ วงศ์วิสุทธิกุล

3.แจ้งรายละเอียดของท่าน

หลังจากท่านโอนเงินแล้วโปรดส่งหลังฐานการโอนมาให้เราหลังจากยืนยันแล้วทางเราจะขอรายละเอียดที่จำเป็นต่อการตั้งระบบเช่นชื่อร้าน,Logoร้าน และอื่นๆ

4.ตั้งระบบเพื่อใช้เฉพาะสำหรับร้านท่าน

เมื่อเราได้รับรายละเอียดครบถ้วนแล้ว เราจะทำการตั้งค่าระบบต่างๆเพื่อให้ท่านเข้าใช้งานโดยจะกินเวลาประมาณ 1-3 วัน หรือน้อยกว่า

5.ส่งมอบโปรแกรม

เมื่อตั้งระบบเสร็จสิ้นทางเราจะส่งโปรแกรมให้ท่านเข้าใช้งานโดย Download ไปใช้ได้เลยทันที

6.ส่งเอกสารและใช้เสร็จรับเงิน

หลังจากนั้นทางเราจะส่งเอกสารที่จำเป็นและใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านทาง EMS โดยเร็วที่สุด

ขั้นตอนต่ออายุ

1.โอนเงินเข้าบัญชี

ต่ออายุโดยการโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปนี้

ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ 552-7-14256-5 นาย เทวินทร์ วงศ์วิสุทธิกุล
ธนาคารไทยพาณิชย์ 856-244240-3 นาย เทวินทร์ วงศ์วิสุทธิกุล

2.แจ้งและส่งหลักฐานการโอน

ส่งหลักฐานการโอนของท่านเพื่อต่ออายุเข้ามาที่

Line: @goldwinsoft
โทร: 084-2176663